Distribucija toplih i hladnih napitaka, bazeni, fontane, masažne kade - hot tubs - swim spas, sustavi za navodnjavanje, pumpe, travni tepisi ...

AutomatiNavodnjavanjeMikroirigacijaBazeniPumpeTravaRobot kosiliceEdukacijaNovostiO nama

 

 
 
 
 

 Robot kosilice
 Općenito
 Modeli
 Instalacija
 Travni tepih

  

Kontaktirajte nas ...


 

 

Robotska se kosilica po području koje je predviđeno za košnju trave kreće po sistemu RANDOM  tj. po sistemu slučajnosti unutar područja predviđenog za košnju koje je označeno  perimetralnim kablom i sa već postojećim preprekama kao npr. staze, zidovi, stabla itd.


 

U cilju optimiziranja rada robotske kosilice i povećavanja kapaciteta samog rezanja, kako bi u što kraćem vremenskom roku bila uzeta u obzir što veća površina, sistem RANDOM se prekida i tada robotska kosilica vrši spiralna kretanja, u lijevo i u desno.

   

Za instaliranje perimetralnog kabla koristi se za to poseban stroj.

 

Prilikom instaliranja kabla treba se pridržavati slijedećih udaljenosti:

- Zidovi od 30cm do 35cm ovisno o modelu

- Raslinje od 35cm do 40cm

- Područja opasnosti koja podrazumijevaju stepenice, rupe, jarke 80cm

- Staze do 5cm

 

S obzirom da ako nema dovoljno prostora kada robotska kosilica rotira oko same sebe postoji mogućnost da dođe do prevrtanja iste.

     

 

   

 

 

© 2020  AS FRANCO, Jehnići 5, 52440 POREČ - CROATIA   e-mail: franco@franco.hr