Distribucija toplih i hladnih napitaka, bazeni, fontane, masažne kade - hot tubs - swim spas, sustavi za navodnjavanje, pumpe, travni tepisi ...

AutomatiNavodnjavanjeMikroirigacijaBazeniPumpeTravni tepihRobot kosiliceEdukacijaNovostiO nama

PROFESIONALNA OPREMA

 
 
 
 
 
 
 
 

 Klasični bazeni
 Ugradbeni bazeni
 Filtracija
 Doziranje i dezinfekcija
 Cirkulacija
 Spojni materijal
 PVC foloja za oblaganje
 Čistači
 Ostala oprema
 Vodene igre
 

 

Kontaktirajte nas ...

 

 

 

OPĆI UVIJETI PRODAJE

1. OPĆENITOSTI

Ovi uvjeti prodaje poništavaju i zamjenjuju prethodne, primjenjuju se na sve narudžbe na koje odgovorimo, te se smatraju potpuno prihvaćene od strane kupca u trenutku predaje narudžbe, kako pismenim tako i usmenim putem. Preuzimanje robe podrazumijeva potvrdu narudžbe.

2. PROIZVODI

Proizvodi su ilustrirani u za to određenim katalozima odnosno cjenicima. Manje promjene u proizvodnji i prezentaciji proizvoda koje ne mijenjaju karakteristike uporabe istih, mogu biti napravljene od strane proizvođača bez prethodnog obaviještenja i ne mogu predstavljati kupcu razlog za otkazivanje narudžbe.

3. CIJENE

Neće biti izvršene narudžbe u iznosu manjem od 100,00 eura (neto iznos robe). Sve cijene naznačene u našim Cjenicima podrazumijevaju se kao FCO naše skladište – Jehnići 5, POREČ - HR, isključujući PDV. Popusti su proporcionalni naručenim količinama, godišnjim ili prema narudžbi. Za naručene vrijednosti manje od 150,00 eura neće biti odobren popust.

4. PAKOVANJE

Standardna ambalaža uračunata je u cijenu. U slučaju potrebe posebne ambalaže, njeni će troškovi biti zaračunati.

5. TRANSPORT

U slučaju da sredstvo transporta nije izričito navedeno od strane klijenta, otprema će biti izvršena na način koji ćemo smatrati najprikladnijim, te kupac ne može odbiti plaćanje troškova prijevoza. Roba putuje na rizik komitenta, iako otpremljena u slobodnu zonu. Osiguranje robe obuhvaćeno je samo na specifičan zahtjev kupca, te je njegov trošak.

6. ISPORUKE

Rokovi isporuke nisu obvezujući, ali samo indikativni. Kupac oslobađa prodavača od svake i bilo koje odgovornosti za štete koje su posljedica kašnjenja isporuke robe. Kašnjenje isporuke dijelova koji zahtijevaju zasebnu proizvodnju ne može biti uzrok poništavanja narudžbe.

7. GARANCIJA

Garancija proizvoda obuhvaća garanciju obzirom na eventualne nedostatke proizvoda ili izrade  na razdoblje od 24 mjeseci od dana isporuke.
Garancija istječe u slučaju kada:

1.
Proizvod je bio korišten na način suprotno od naših uputa korištenja
2. Materijal je bio modificiran odnosno sa istim je rukovala osoba bez našeg ovlaštenja
Garancija je ograničena na popravak ili zamjenu proizvoda sa greškom isključujući u cjelosti bilo koju odgovornost od šteta prouzročenih korištenjem naših proizvoda.

Napomena: U slučaju popravka ili zamjene u našem sjedištu roba će putovati na račun klijenta.

8. REKLAMACIJE

Eventualne reklamacije moraju biti izvršene unutar 8 dana od dana isporuke robe.

9. POVRAT ROBE

Svaki povrat robe morati će prethodno biti ovlašten od trgovinskog ureda koji je izvršio prodaju i koji će dodijeliti identifikacijski broj. Taj će broj morati biti točno naveden na popratnoj dokumentaciji zajedno sa točnim podacima prodajnih dokumenata (broj i datum popratnog lista i relativnog računa). Neće se uzeti u obzir povrat robe bez identifikacijskog broja. Svaki povrat morati će biti izvršen u slobodnoj zoni.

10. PLAĆANJA

Plaćanja moraju biti u cijelosti izvršena na računa AS. Franco. Eventualna kašnjenja u izvršenju plaćanja teretiti će se važećom zateznom kamatnom stopom uključujući bankarske troškove i eventualne sudske troškove.

11. PRIDRŽANO  VLASNIŠTVO

Roba ostaje u vlasništvu prodavača AS. FRANCO do potpunog plaćanja iste, te također do plaćanja obveznik je iznosa za transport, osiguranje, itd.

12. OTKAZ UGOVORA

U slučaju da klijent potpuno ili djelomično iz bilo kojeg razloga poništi narudžbu, isti će biti obavezan uplatiti 20% iznosa narudžbe robe kao odštetu, a nekažnjivo je naše pravo tražiti prisilno izvršenje ugovora.

13. SPOROVI

U slučaju bilo kojeg spora nadležan je Trgovački sud u Pazinu.

 

© 2013  AS. FRANCO, Jehnići 5, 52440 POREČ - CROATIA   e-mail: franco@franco.hr